jak je to s tím, že Bence údajně likviduje kuchaře: (06.03.2021)

Reakce na údajný strach zaměstnanců Sodexa na to, když vstoupí do jídelny Bence

Za posllední 4 měsíce jsem řešil 3 vážnější podněty našich členů na nějakou nesrovnalost v jídelně.

1, Kuchař věčně se potící do jídla při výdeji, který zároveň na konci listopadu, v době vrcholící 2 vlně epidemie vydává jídlo s rouškou na bradě, která nechránila ani nos, ani ústa. Při prověřování jsem navíc osobně viděl, jak si pan kuchař odkašlává do ruky a tou samou rukou zaměstnanců vydává jídla.
Toto by mělo vadit každému, natož zástupci zaměstnanců. Po našich zaměstnancích chceme, aby v rouškách pracovali, firma vydává miliony na to, aby zamezila šíření epidemie a jeden kuchař našeho dodavatele stravování nedodržuje základní hygienické předpoklady vykonávat práci kuchaře. Toto jsem projednal s paní Marešovou, která má stravování v JhP na starosti. Ta mě poděkovala za podnět s tím, že už na tohoto kuchaře v minulosti stížnosti podobného rozsahu byly. Pan Kuchař, místo, aby si to vzal k srdci, sim ě další den odchytnul a začal mi nadávat do žalovníčků a parchantů a ptal se mě, co má jako dělat, když se mu chce zakašlat. Odvětil jsem mu, že v žádném případě tou samou rukou nemůže vydávat jídlo, že by si měl ruce umýt a vzít novou rukavici.
Na základě chování pana kuchaře jsem požádal firmu Sodexo, aby zaměstnanec absolvoval nějaké školení v oblasti hygieny. Podle informací, které mám, měl zaměstnanec smlouvu na dobu určitou a vzhledem k jeho dlouhodobě špatnému chování se rozhodla firma Sodexo kuchaři smlouvu neprodloužit. Ode mě, jako předsedy ZO žádný tlak na výpověď nikdy nebyla.

2, podnět, že na odpoledních a nočních směnách není výběr baget,: toto jsem si sám ověřil, když jsem pracoval měsíc a půl na 20S a stalo se několikrát, že byl výběr z jedné, nebo ze 2 baget. Na základě mého podnětu se to výrazně zlepšilo a firmě Sodexo za to patří díky

3, v neděli na odpolední v 18:05 jsem si šel do jídelny pro bagetu a byla tam fronta montážních dělníků před zavřenou jídelnou. Po pár minutách až na jednoho všichni odešli. Otevíracé doba je do 18:30. Klepal jsem na dveře a po nějaké době mě přišel otevřít kuchař, že je už z noční směny a že paní kantýnská už odešla a prý tam byla od 6 od rána. Zároveň se nabídnul, že mi jídlo, nebo bagetu vydá. Na to jsem kuchaři poděkoval a řekl, že o mě nejde, ale o ty dělníky, kteří se neměli možnost najíst, zároveň jsem zaměstnanci Sodexa řekl, že to budu dale řešit. Jeho odpověd byla, že bude rád, aby se to vyřešilo.
Druhý den jsem zavolal paní Marešové a řekl jsem jí, co se na odpolední stalo, a že pokud mají mít v jídelně otevírací dobu do 18:30, že by ji měli dodržovat. Zároveň jsem zmínil, že ta paní kantýnská v tom bude nevinně, protože podle kuchaře tam byla od 6 hodin od rána. Paní Marešová mi slíbila, že to prověří. Odpověď jak to bylo ještě neznám.

Závěrem i v budoucnu budu zastupovat členy a zaměstnance Bosch Diesel Jihlava i v případech, kdy se to týká stravování. Na firmě Sodexo bylo vždy dobré, když se nějaký problém vyskytnul, že mají snahu to řešit, aby naši zaměstnanci pracující v náročných směnových modelech byli se stravováním spokojeni. Zároveň jsem nikdy netlačil na to, aby kohokoli Sodexo propouštělo, nebo jakkoli trestalo. Tím, že řeším podněty s paní Marešovou, nebo s vedením Sodexa řeším problém uvnitř Sodexa. Můžu Vás ubezpěčit, že kdybych řešil podnět na výše popsané chování kuchaře s vedením naší firmy, které uvolňuje i na náš podnět miliony korun na to, aby se v Boschi Covid-19 nešířil, tak by to mělo pro kuchaře a Sodexo výrazně horší efekt.
Já budu doufat, že si kolegové z KOVO 1 příště nejdřívě ověří, jak se věci staly, případně se apoň zeptají druhé strany, než něco takového příště napíší. Co jsem napsal může dosvědčit jak paní Marešové, vedení Sodexa a v případě zájmu mám ještě schovanou kopi e-mailu, kterou jsem ohledně stížnosti na kuchaře psal.

 

 

>> Zpět do historie novinek <<