lékařské prohlídky a jejich možné důsledky: (19.03.2021)

Vážení členové,

vůbec vás nechci nabádat k tomu, aby někdo neřešil svůj případný zhoršený zdravotní stav nebo pracoval s jakoukoli bolestí. Jen bych chtěl v této souvislosti, pro vás uvést pár důležitých informací.

1, když se váš závodní lékař zeptá, jestli jste zdráv, jak se cítíte a podobně a vy odpovíte například, že se cítíte dobře, jen vás například občas bolí záda, tak je povinností závodního lékaře vás odeslat ke specialistovi, aby váš zdravotní stav posoudil

2, když příjdete ke specialistovi, který poté, co vás vyšetří konstatuje, že by pro vás bylo lepší, kdyby jste pracoval jen v sedě, nezvedal žádná břemena a podobně a pokud by vám toto napsal do zprávy pro závodního lékaře, tak je to názor odborníka, který musí závodní doktor respektovat

3, poté, co dojdete zpět k závodnímu doktorovi se zdravotním posudkem, který vám znemožňuje vykonávat vaši dosavadní práci, tak následně zaměstnavatel hledá práci, kterou by jste mohli vykonávat i s vašim omezením

4, pokud taková práce v JhP není, tak vás nemůže zaměstnavatel dále zaměstnávat a v souladu se zákony ČR takový zaměstnanec dostane výpověď ze zdravotních důvodů. Výpověď ze zdravotních důvodů je navíc podle Zákoníku práce bez odstupného

Odborům se podařilo v několika málo případech takové rozhodnutí zvrátit včasným odvoláním a tím, že specialista zaměstnance vydá nový zdravotní posudek, který umožní zaměstnanci nějakou práci ve firmě Bosch vykonávat. Nicméně je to zdlouhavé a ne vždy je specialista napodruhé ochoten napsat mírnější posudek.

Je samozřejmě na vás, co vše závodnímu lékaři řeknete, našim cílem je, aby jste věděli, jaký je další postup závodního lékaře, specialisty a zaměstnavatele.

Za odbory KOVO II, Roman Benc

 

Ke stažení:

** Pokud se Vám nedaří otevřít přiložený soubor, je nutné nainstalovat Adobe Reader. Instalační balíček včetně návodu naleznete zde.

 

>> Zpět do historie novinek <<