příspěvek při karaténě/izolaci: (23.03.2021)

informace od zaměstnavatele:

Vážení zaměstnanci,

dne 5.3.2021. byl schválen „Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě'', tzv. „Izolačka''. Jedná se o dodatečný příspěvek po dobu prvních 14 kalendářních dnů, za které zaměstnavatel proplácí náhradu mzdy podle zákoníku práce.


Důležité informace k „Izolačce'' naleznete pod níže uvedeným linkem.

https://inside-ws.bosch.com/FIRSTspiritWeb/wcms/wcms_rgeu/media/bosch_cz/locations_2/jihlava/jhp/hrl_2/documents_83/hrl1_3/Izolacka.pptx

Nezbytným předpokladem výplaty příspěvku je zejména ošetřujícím lékařem správně vystavená eNeschopenka na karanténu/izolaci. Toto není v zodpovědnosti zaměstnavatele. V případě pochybností, prosím, kontaktuje svého ošetřujícího lékaře a ověřte si, že eNeschopenka byla z jeho strany správně vystavená.
Příspěvek zaměstnanci nepřísluší, byla-li mu karanténa nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních cest. Zaměstnanec, který vycestuje do zahraničí, je povinný o této skutečnosti informovat příslušnou mzdovou účetní.
V případě dotazů se, prosím, obraťte na příslušnou mzdovou účetní.

 

 

>> Zpět do historie novinek <<