obnovení pávovského sjezdu již letos: (23.06.2021)

přinášíme vám informace od Ředitelství silnic a dálnic ČR ohledně výstavby protihlukové stěny na Pávově a obnovení doposud uzavřeného sjezdu ze silnice I/38 ze směru od D1 a současně nájezdu na sil I/38 ve směru na Znojmo.

ŘSD ČR v pondělí 14.6. 2021 zahájilo výstavbu nové protihlukové stěny podél pravého jízdního pásu silnice I/38 ve směru do Jihlavy, která nahradí a výrazně prodlouží stávající 100 metrů dlouhou a technicky nevyhovující stěnu.

Silnice I/38 prochází v úseku od křižovatky s D1 (exit 112) do Jihlavy kolem zastavěné městské části Pávov. Ochranu nejbližších domů před hlukem z provozu zajišťuje protihluková stěna (PHS) z tvárnic. Ta ale v současnosti již neposkytuje dostatečnou protihlukovou ochranu blízké zástavby. Nová PHS přispěje ke zlepšení životních podmínek obyvatel Pávova.

Výstavbou nové protihlukové stěny reaguje ŘSD ČR na výsledek akustické studie. Ta poukazuje na prokazatelné překročení hlukových limitů DEN/NOC 60/50 dB. Studie již také pracovala s dodržením hygienických limitů zvuku i v případě znovuotevření dosud uzavřeného sjezdu a instalaci protihlukové stěny v této části. V souladu se závěry akustické studie je protihluková stěna navržena s výhledem do roku 2030. Konstrukčně se bude jednat o stěnu z betonových panelů s absorbéry osazených do železobetonových, případně ocelových sloupků. Panely jsou pak navrženy v kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.

Cílem stavby je zajistit dostatečnou ochranu přilehlých chráněných staveb v zastavěné oblasti jihlavské městské části Pávov před nadlimitním hlukem emitovaným provozem ze stávající silniční dopravy. Ta je v úseku přivaděče mezi dálnicí D1 a Jihlavou poměrně intenzivní. Denně zde v průměru projede více než 21 000 vozidel z toho více jak pětinu tvoří doprava nákladní.

Stavba řeší nejen demolici stávající nevyhovující stěny z betonových pilířů s cihelnou výplní délky 100,9 metrů a vybudování nové stěny v celkové délce 1054 metrů o proměnné výšce 4,5-6,9 metrů (v místě původní stěny bude horní část PHS provedena z nástavce sklopeného směrem ke komunikaci).

Řešena je také úprava a obnovení doposud uzavřeného sjezdu ze silnice I/38 ze směru od D1 a současně nájezdu na sil I/38 ve směru na Znojmo. Využívat mimoúrovňovou křižovatku v km 162,3, která bude sloužit zejména k odlehčení dopravy v době dopravní špičky, však bude umožněno pouze vozidlům do 3,5 tuny.

V souvislosti výstavbou bude v právem jízdním pásu silnice I/38 ve směru od D1 do Jihlavy veden provoz v délce cca. 2 kilometrů pouze 1 jízdním pruhem. S omezením provozu tak musí řidiči počítat v úseku od D1 MÚK EXIT 112 Pávov až po mimoúrovňovou křižovatku směr průmyslová zóna a Pávov a to až do konce listopadu tohoto roku.

Uvedení do provozu by podle plánu ŘSD ČR mělo proběhnout ještě do konce letošního roku.

 

 

>> Zpět do historie novinek <<