Konec antigenniho testování v JhP: (24.06.2021)

Info od zaměstnavatele:

v rámci postupného rozvolňování protiepidemických opatření v ČR rozhodla vláda, že se s účinností od 1. července 2021 ruší povinné pravidelné antigenní testování zaměstnanců ve firmách.
K tomuto datu tak bude ukončeno i pravidelné antigenní testování zaměstnanců v naší firmě. Posledním dnem testování ve společnosti BOSCH DIESEL s.r.o. bude 30.06.2021.

Ostatní opatření zůstávají touto změnou nedotčena.

Nadále budeme pokračovat s poskytováním sad antigenních testů pro dobrovolné domácí testování zdarma pro naše zaměstnance. Každý, kdo má o testy zájem, si je může vyzvednout u koordinátora antigenního testování na svém oddělení.

Stále platí pravidlo, že zaměstnanci nemusí nosit ochranu nosu a úst ve vnitřních prostorách společnosti BOSCH DIESEL s.r.o., pokud se nachází na svém pracovním místě a je přitom dodržen minimální odstup 1,5 m od ostatních osob. Pokud své pracovní místo z jakéhokoliv důvodu opustí (např. návštěva toalety, kantýny, apod.) nebo není dodržen bezpečný odstup 1,5m od ostatních osob, musí si zaměstnanci nasadit ochranu nosu a úst (Bosch roušku / respirátor FFP2 / KN959 bez výdechového ventilu). Ve venkovních prostorách platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, pokud není dodržen odstup 2 m od ostatních osob, a v prostorách vrátnic bez ohledu na rozestupy.

Za posledních 14 dní se onemocněním Covid-19 nakazil pouze 1 zaměstnanec JhP, situace v závodě je tedy nadále velmi dobrá.

Děkujeme všem z vás za dodržování preventivních opatření a jejich respektování!

 

>> Zpět do historie novinek <<