Vyhlášení voleb KOVO 2: (17.08.2021)

Vyhlášení voleb do výboru II. ZO OS KOVO Bosch Jihlava Dle Volebního řádu II. ZO OS KOVO Bosch Jihlava a statutu II. ZO OS KOVO Bosch Jihlava, VZO na svém jednání dne 29. 6. 2021 rozhodl o provedení volby předsedy ZO, místopředsedů ZO, hospodáře, členů VZO a členů DaRK ZO v termínu konání Konference II ZO OS KOVO Bosch Jihlava dne 2.9. 2021. Přípravou voleb byl pověřen Roman Bence- předseda ZO Kandidáty na funkci navrhnou členové ZO, po souhlasu navrhovaného, nebo kandidát vystoupí s vlastní kandidaturou, nejpozději do 7 kalendářních dnů po vyhlášení voleb. Začátek voleb byl stanoven k 18. 8. 2021, zaregistrování kandidátů bude ukončeno 25. 8. 2021. Kandidátky budou registrovány v kanceláři II. ZO OS KOVO u předsedy ZO Předseda ZO Roman Bence se rozhodl na funkci předsedy ZO nekandidovat

Ke stažení:

 

>> Zpět do historie novinek <<