Kolektivní vyjednávání 1. kolo: (01.10.2021)

Informace KOVO II

Kolektivní vyjednávání- 1. Kolo

 

Dne 1.10. 2021 proběhlo 1. kolo vyjednávání kolektivní smlouvy na rok 2022. Jendání se za zaměstnavatele zúčastnil JhP/PC Ralph Carle a vedoucí HRL Krsička Pavel.

V první části jednání zástupci odborů okomentovali svůj společný návrh k jednání, včetně argumentace, z jakého důvodu, jednotlivé body navrhujeme.

V druhé části jednání nám pan Carle představil aktuální naplánování výroby s důrazem, že díky globálním problémům budou následující měsíce a roky pro firmu Bosch velice složité.

Ve třetí části jednání nám zaměstnavatel představil svůj návrh:

 

Kolektivní smlouva na 2 roky

 

- Zvednutí tarifů: v roce 2022 o 1% a v roce 2023 o další 1%

- GED (individuální navýšení písmenek): v roce 2022 o 0,5% a v roce 2023 o 0,5%

- Možnost zvednutí ceny jídla v souladu se smlouvou se Sodexo

- Změna v kataogu profesí (sloučení všech profesí ve 4 třídě do jedné profese ''dělník1'')

 

Návrh zaměstnavatele jsme jednoznačně odmítli a upozornili, že zaměstnancům svým návrhem snižuje reálnou mzdu o 3% v každém roce a vyzvali jsme ho k přehodnocení svého návrhu. Návrh zaměstnavatele ohrožuje sociální smír a naproso nekoresponduje s tím, jak se Jihlavskému závodu daří, s velkou produktivitou a flexibilitou, které naši zaměstnanci čelí. Upozornili jsme zaměstnavatele I na to, že předseda svazu průmyslu a obchodu, který je na centrální úrovni zastupuje prohlásil, že firma, která zaměstnancům není schopna přidat minimálně o inflaci by neměla podnikat.

 

Další kolo jednání bude 12.10. 2021. Za odbory očekáváme, že zaměstnavatel výrazně přehodnotí svůj návrh.

 

 

 

Za odbory KOVO II, Roman Bence, Jiří Marek a Miroslav Kužel

 

Ke stažení:

** Pokud se Vám nedaří otevřít přiložený soubor, je nutné nainstalovat Adobe Reader. Instalační balíček včetně návodu naleznete zde.

 

>> Zpět do historie novinek <<