Sjezd Pávov, znovuotevření: (12.11.2021)

Za naší organizaci jsem rád, že se po mnoha letech podařil naplnit tento náš letitý požadavek.  Ze začátku nás všichni odrazovali a kladli překážky, proč to nestavět. Jednou byl problém hluk, jindy zase vadily 2 sjezdy v těstné blízkosti Jen díky našemu neustálému tlaku se podařilo postupně převědčit ŘSD, Magistrát Jihlavy a dopravní policii.  Poděkování patří i Kraji Vysočina, který nám prstřednictvým hejtmana a náměstka pro dopravu pomáhal překážky odstraňovat

 

Vážení zaměstnanci,

v pondělí 15.11.2021 po 12:00h by měl být podle informací ŘSD otevřen sjezd ve Starém Pávově.

Otevřením tohoto sjezdu se zaměstnancům výrazně urychlí odjezd ze závodu III (Pávov) - zejména při ukončení pracovní směny. Zároveň je zde obnoven také sjezd z přivaděče ve směru na Pávov. Díky němu se zaměstnanci přijíždějící ve směru od Havlíčkova Brodu dostanou rychleji do práce.
Využití pávovského sjezdu je umožněno pouze vozidlům do 3,5t. Celá stavba je zatím až do konce února 2022 otevřena v režimu tzv. předčasného užívání. Do této doby budou v rámci sjezdu probíhat ještě některé dokončovací práce. Od března 2022 bude sjezd fungovat v tzv. zkušebním režimu.

!!! Upozorňujeme zaměstnance, aby vzhledem k dočasnému umístění betonových svodidel v rámci stavby dbali zvýšené opatrnosti při najíždění ze Starého Pávova na přivaděč směrem na Jihlavu. !!!

Spolu s výstavbou sjezdu byly vybudovány celkem 3 protihlukové stěny s výškou 4,5 až 6,9 m nad stávající komunikací, v celkové délce 1054m. Protihlukové stěny přispějí ke zlepšení životních podmínek obyvatel Pávova.

Zhotovitelem stavby byla společnost SIMOST s.r.o.
Hlavním investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, náklady na celou stavbu činí téměř 52 milionů bez DPH. Z toho 14,5 milionů bez DPH hradí statutární město Jihlava.
Zahájení stavby započalo 14.6.2021, sjezd bude zprovozněn 15.11.2021.

 

 

 

 

>> Zpět do historie novinek <<