Členské výhody a benefity

Odborová organizace pro naše odboráře chystá každým rokem spoustu výhod a bonusů.
V jednotlivých podsekcích naleznete členské výhody pro jednotlivé období.

 • Příspěvek na dětskou rekreaci dítěte člena
  Na základě předložení poukazu na dětskou rekreaci dítěte do 15 let věku bude poskytnut
  členu příspěvek ve výši 500,- Kč na dítě člena a rok. Podmínkou pro výplatu příspěvku je
  členství člena v ZO v trvání nejméně 3 měsíců.

 • Příspěvek při narození dítěte nebo osvojení dítěte členem
  Na základě předložení rodného listu dítěte člena nebo dokladu potvrzujícím osvojení dítěte
  členem, bude poskytnut členu příspěvek ve výši 1.000,- Kč. Podmínkou pro výplatu
  příspěvku je členství člena v ZO v trvání nejméně 6 měsíců.

 • Příspěvek na úhradu rehabilitace, masáží,návštěvu fitness a bazénů a permanentní vstupenky.
  Příspěvek bude poskytnut členům ZO 1x ročně v celkové částce maximálně 1.000,-Kč ročně, na
  základě předložení faktury hospodáři se všemi náležitostmi daňového dokladu (může být
  doloženo několika doklady, ale musí být předloženy najednou);
  Nebo místo rehabilitace,masáží a podobných zařízení může být nahrazeno dokladem o
  zaplacení dioptrických brýlí-proplaceno bude v té samé výši.

 • Příspěvek při dosažení významného životního jubilea
  Členovi ZO bude poskytnut při dosažení významného, tj. 50 a 60 let věku, finanční příspěvek
  nebo věcný dar ve výši 1.000,- Kč. Podnět k výplatě podává člen ZO u VZO.

 • Příspěvek při odchodu do důchodu
  člen ZO při odchodu do starobního důchodu obdrží finanční příspěvek, nebo věcný dar ve
  výši 1.000,-Kč.

Přidáno 7. 3. 2023, autor: J4W Admin