Info jednání s vedením závodu 6.12.2023

Dne 06. 12. 2022 se uskutečnila čtvrtá čtvrtletní schůzka vedení závodu. Ekonomický ředitel představil aktuální situaci. Z prezentace je patrné snížení zakázek oproti původním předpokladům na 4. čtvrtletí letošního roku na většině produktů. Dále nás ředitel informoval, že v případě čerpadel CPN6 bude nutno vyrábět i mezi vánočními svátky a novým rokem, z důvodu kritické situace v dodávkách materiálu a nutnosti splnit zákaznické objednávky. Řada zákazníků přesouvá objednávky na první měsíce následujícího roku, což vedení závodu považuje z velké části za nereálné.

Vedoucí HRL prezentoval následující témata:

- aktuální počty a strukturu zaměstnanců JhP a také míru nezaměstnanosti v regionu a v ČR

- akce pro zaměstnance plánované na příští rok

- inventura - rozšíření okruhu zaměstnanců, kteří mohou inventuru provádět

- detailní kroky ohledně přejmenování firmy

Pan Nešpor (FCM1-Jh) představil aktuální stav plánování ploch a také výhled do dalších měsíců.

Nová témata KOVO2

1) KPD: nařízení směn - vyznačit v kalendáři směny, které lze zaměstnancům v rámci KPD nařídit. Zaměstnanci si v současné době nemůžou plánovat svůj volný čas vice jak 4 dny dopředu. Vedení zváží možnost úpravy směrem k našemu návrhu, zároveň ředitel JhP zmínil, že je však třeba zachovat potřebnou flexibilitu výroby.

2) Mikiny pro všechny zaměstnance - některé úseky již reagovaly na sníženou teplotu na halách a v kancelářích a vybavují zaměstnance mikinou. Není to však plošné v celém JhP, takže tu máme úseky, kde nákup mikin schválený nebyl. Vedoucí HRL doplnil informaci, že se na některých úsecích nefasují mikiny, ale dlouhá pracovní trička. Vedení JhP tuto záležitost prověří.

3) Přestat podporovat město Jihlava, které si naší pomoci neváží, a ještě nás veřejně pranýřuje, když se firma Bosch nechce připojit do financování hokejové haly v Jihlavě. Peníze pro město Jihlava použít na jakýkoli benefit pro naše zaměstnance. Téma prodiskutováno na čtvrtletní schůzce. Začátkem roku se uskuteční schůzka s panem primátorem v BOSCHi, za účasti GM, PC a HRL, ohledně možností spolupráce. Zaměstnavatel ale vyloučil podporu hokejové arény.

4) Možnost čerpání dovolené po hodinách. Téma prodiskutováno na čtvrtletní schůzce, ale tento návrh byl zamítnut

5) Adélka - zásobování pečivem. Zaměstnanci si stěžují na nedostatečné zásobování prodejny pečivem. Zaměstnavatel osloví provozovatele Adélky, aby se zásobování zlepšilo

6) Podlahy- o víkendu 3.-4.12. byl prováděn nátěr podlah na hale 301. Několik zaměstnanců bylo až dodatečně, po našem upozornění posláno domů z důvodu výrazného chemického zápachu nátěrových hmot a následného větrání haly. Požadavkem odborů je, abychom se v budoucnu těmto situacím vyhnuli a uvolnění nebo přesun zaměstnanců byl řešen s předstihem.

7) Optik - měření zraku pro zhotovení brýlí hrazených firmou. Smluvní optik nemá dostatečnou kapacitu a pro zaměstnance je proto prakticky nemožné se objednat krátkodobě na termín. Zaměstnavatel prověří možnosti, jak tuto situaci vyřešit. Zaměstnanci mají mít reálnou možnost se na měření zraku objednat

Přidáno 7. 12. 2022, autor: Roman Bence