Info KOVO 2 ze dne 9.6. 2023

Info KOVO 2 ze dne 9.6. 2023

Příloha zde

Konference ZO: Usnesení Konference je na na webových stránkách i na nástěnkách. V této informaci bych chtěl jenom zmínit rozhodnutí konference ZO pověřit VZO, aby jednala se zaměstnavatelem společně s dalšími ZO v rámci ČMKOS. Důvodů bylo hodně a dál nemá smysl se k tomu vyjadřovat. Pokud by chtěl někdo podrobné informace, tak neváhejte a kontaktujte předsedu ZO Romana Bence. To platí i pro členy Prolibertáte, pokud stojíte o informace, proč s vedením vaší ZO nechce žádná z další 3 organizací jednat, tak neváhejte a můžete se na to zeptat každého z cca 12 členů všech ZO, které měli tu čest se účastnit jednání, kde bylo i vedení Prolibertáte a můžou posoudit jejich chování na samotném jednání a jejich lživé informování v mediálním prostoru a na nástěnkách. Rozhodnutí VZO a konference ZO nezměníme, ani po žádosti nadřízených vaší ZO na vedení OS KOVO. Vedení OS KOVO je obeznámeno s poměry v JhP a obě organizace OS KOVO v jejich postoji plně podporuje

Web ZO: znovu připomínáme nutnost registrace na naše nové webové stránky https://www.odborybosch.cz. Po registraci budou členům ZO opět chodit aktuality

Jednání se zaměstnavatelem: pravidelně každý týden ( na rozdíl od zástupců Prolibertáte) se účastníme jednání se zaměstnavatelem ( oba ředitelé, vedoucí jednotlivých úseků) a obhajujeme zájmy zaměstnanců firmy Bosch a zejména členů ZO. Díky dobré práci zástupců ZO, kteří se těchto jednání účastní mají po většinu roku všichni zaměstnanci JhP plné prémie za kvalitu. Jen namátkou jsme prosadili změnu v rozhodnutí krátit prémii za kvalitu v  této výplatě pro zaměstnance na Alfatexu a na Humpolecké. Přesto, že zaměstnavatel měl oprávnění prémii krátit, na základě požadavku odborů KOVO mají všichni plné prémie. Díky pravidelným jednáním s vedením jednotlivých úseků máme možnost řešit i individuální problémy našich členů, čehož spoustu z vás využívá.

KPD: na základ požadavků odborů KOVO již cca 3 měsíce probíhají jednání odborů KOVO s vedením JhP, Logistikou a výrobou. Na těchto jednání se snažíme vylepšit KPD ve prospěch zaměstnanců.

Rodinný den+ den dovolené:  ještě jsou nějaké volné lístky,  a je škoda je nechat propadnout. Výtěžek ze vstupenek jde na konkrétní oddělení Nemocnice Jihlava. Zařízení, které za to bude zakoupeno může jednou sloužit nám všem.  

Kolektivní vyjednávání: čeká nás poměrně zajímavé kolektivní vyjednávání. Máme spoustu argumentů pro velké přidání finančních prostředků do mezd zaměstnanců. Je to jak obrovská inflace v ČR, úspěšný rok pro JhP, kterého firma dosáhla jen díky svým zaměstnancům a neméně důležitá je také podpora zaměstnanců. V současné době odbory KOVO a Unios pracují na tom, aby bylo kolektivní vyjednávání úspěšné.

Stávková pohotovost: naše ZO se připojila ke stávkové pohotovosti ČMKOS a ustanovila stávkový výbor, který je v kontaktu s vedením ČMKOS a OS KOVO a společně koordinují další postup. Předseda ZO Roman Bence se v úterý účastnil jednání vedení ČMKOS a vedení krajských regionálních rad kde se koordinoval další postup odborů. Dále se předseda ZO zúčastnil veřejného projednávání petice proti odchodu do důchodu v 68 letech v Poslanecké Sněmovně. Petiční výbor argumenty odborů přijal a petici dále doporučil projednat v Poslanecké sněmovně.

Jednání Regionální rady ČMKOS: 23.6. 2023 se uskuteční jednání Regionální rady ČMKOS Kraje Vysočina v JhP. Tohoto jednání se bude účastnit i předseda ČMKOS Josef Středula

V Jihlavě 9.6. 2023

Přidáno 9. 6. 2023, autor: Roman Bence