Usnesení Konference KOVO2

Usnesení Konference KOVO2

Včera proběhla Koneference naší ZO. Chtěl bych poděkovat všem delegátům za aktivní přístup na konferenci. Věřím, že všechny vaše dotazy a připomínky byly projednány. Přikládám usnesen konference, které využijeme i při jednání se zaměstnavatelem.

Usnesení ZDE

Usnesení konference

II. ZO OS KOVO BOSCH JIHLAVA

ze dne 18.5. 2023

 

 

 

Konference II. ZO OS KOVO Bosch Jihlava v průběhu svého jednání:

 

 

 1. schválila:

 

 1. rámcový program konference
 2. zprávu mandátové komise
 3. zprávu o činnosti ZO za období od poslední konference
 4. zprávu o hospodaření ZO za rok 2022
 5. rozpočet ZO pro rok 2023
 6. upravit rozpočet na 2024
 7. zásady hospodaření

 

 

 

 1. zvolila:

 

 1. kol. Gabrielu Němečkovou, Ivu Nápravníkovou a Milana Vobůrku členy mandátové komise
 2. kol. Renatu Jilečkovou a Petra Denemarka členy návrhové komise

 

 

 1. uložila:

 

 1. delegátům konference informovat zastupované členy o průběhu a závěrech jednání konference
 2. členům ZO, aktivně pomáhat VZO při získávání nových členů i z řad agenturních zaměstnanců
 3. VZO, aby byl i pro rok 2024 zaslán dobrovolný příspěvek ve výši 10,- Kč na člena platícího příspěvky dle §12 odst. 2 Stanov OS KOVO na konto živelných pohrom, zřízené odborovým svazem KOVO
 4. Členům VZO jednat o Kolektivní smlouvě na platformě ČMKOS
 5.  VZO pokračovat v jednání se zaměstnavatelem o pozitivních změnách v KPD, v případě, že tato jednání nebudou úspěšná má VZO mandát konference ZO dohodu o KPD vypovědět

 

 

 

 1. bere na vědomí:

 

 1. vystoupení předsedy OS KOVO Romana Ďurča
 2. vystoupení místopředsedy OS KOVO Ivo Kužela
 3. vystoupení místopředsedy ČMKOS Víta Samka
 4. vystoupení vedoucího personálního oddělení v JhP, Pavla Krsičky
 5. vedoucí závodního stravování Bosch Diesel Jihlava Moniky Marešové
 6. zprávu DaRK ZO o provedených kontrolách hospodaření ZO v roce 2022
 7. zprávu mandátové komise

pozváno 85 delegátů konference II. ZO OS KOVO BOSCH Jihlava s hlasem rozhodujícím, přítomno 84 delegátů, tj. 99,2%

 1. projednané body z všeobecné diskuse

 

 

 1. vyjadřuje:

 

 1. poděkování všem členům ZO za podporu, aktivitu, spolupráci při všechjednáních a za propagaci naší odborové organizace
 2. poděkování členům VZO za jejich činnost v minulém období
 3. podporu VZO k podpoře protivládních demonstrací
 4. podporu krokům VV OS KOVO ve vyhlášení stávkové pohotovosti a v dalších následných krocícch

 

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 18.5. 2023

Přidáno 19. 5. 2023, autor: Roman Bence