zahájení Kolektivního vyjednávání na rok 2024

zahájení Kolektivního vyjednávání na rok 2024

informační leták zde

 

Zahájení Kolektivního vyjednávání

 

 

Dne 23.8. 2023 zahájily oficiálně odborové organizace KOVO a Unios Kolektivní vyjednávání na rok 2024. Tomu datu předcházela několika-ti měsíční příprava vyjednávacích týmů KOVO a Unios na podrobném návrhu do Kolektivní smlouvy a mzdového předpisu. Nechali jsme si vypracovat finanční a mzdovou analýzu, jako podklad pro další jednání a sbírali podněty zejména od členů našich organizací.  Argumentů pro vyjednávání máme poměrně velké množství. Je to zejména inflace v posledních 3 letech, velmi dobré hospodářské výsledky JhP, výborná kvalita, produktivita a zejména flexibilita zaměstnanců v náročných směnových modelech. Pozitivní změny v KPD řešíme již od začátku roku na zvlášť k tomu svolávaných termínech s cílem prosadit změny v KPD do konce letošního roku.

 Odborové organizace KOVO a Unios se dohodli na následujícím návrhu do KV, který v této formě je 23.8. 2023 odeslán na zaměstnavatele

Do mzdového předpisu:

 • Zvýšení všech mzdových tarifů o 5000Kč
 • Příspěvek na praní pracovních oděvů zvednout z 350 Kč na 600 Kč/měsíc
 • Příspěvek na Penzijní připojištění z 2400 Kč na 2650Kč/měsíc
 • Cafeterie navýšit z 500 Kč na 700Kč
 • Odměny za dlouholetou práci pro podnik:
 • při trvání nepřetržitého pracovního poměru u zaměstnavatele:

  5 let 5.000Kč/ --------------

10 let 7.000Kč/ 15.000 Kč

15 let 9.000Kč/ 15.000 Kč

20 let 11.000Kč/ 30.000 Kč

25 let 13.000Kč/ 30.000 Kč

30 let 15.000Kč/ 40.000 Kč

35 let 17.000Kč/ 40.000 Kč

40 let 19.000Kč/ 50.000 Kč

45 let 21.000Kč/ 50.000 Kč

50 let 23.000Kč/

 • u příležitosti dosažení 50.roku věku a při prvním odchodu do starobního a plně invalidního důchodu (důchodu 3.stupně) nebo předdůchodu

            5-10 let 3.000Kč/ 5.000 Kč

            11-15 let 4.500Kč/ 10.000 Kč

            16-20 let 6.000Kč/ 15.000 Kč

            21-25 let 7.500Kč/ 20.000 Kč

            26-30 let 9.000Kč/ 25.000 kč

               31 let a výše 10.500Kč/ 30.000 Kč

 • Mzdové zařazení zaměstnanců: Po 6 letech nepřetržité práce u zaměstnavatele náleží zaměstnanci minimálně mzdový stupeň C. Mzdový stupeň C nenáleží zaměstnanci, který má odůvodněné negativní hodnocení od nadřízeného s personální pravomocí. Stejný postup bude u přeřazení zaměstnance na jinou profesi.
 • Přeřazení zaměstnance: Pokud dojde z důvodů na straně zaměstnavatele k nutnosti přeřadit zaměstnance zpět do původní profese, bude zaměstnanci přiznána původní třída i mzdový stupeň, kterou měl zaměstnanec před přeřazením do profese v nižší tarifní třídě. Toto platí pouze tehdy, jestliže je zaměstnanec přeřazen do původní profese v době do 5 let od přeřazení do jiné profese. Pokud k přeřazení dojde po době,
  která je delší, než 5 let, zaměstnanci bude přiznána mzda v závislosti na současném zatřídění

Do Kolektivní smlouvy:

 

 • §23: zrušit, pokud se navýší o 200 Kč/ měsíc cafeterie. Pokud ne, tak navýšit §23 o 4000kč
 • §27/7: spolurozhodování v otázce výběru poskytovatele stravování
 • §28: v případě úmrtí zaměstnance z jiných důvodů než následkem pracovního úrazu, nebo nemoci z povolání poskytne zaměstnavatel pozůstalým 20.000 Kč (v současné době 10.000Kč) na úhradu nákladů spojených s pohřbem

 

Děkujeme předem všem zaměstnancům za podporu našich požadavků. Vaše podpora je naším největším argumentem. Naše požadavky podporují i vedení OS KOVO, UNIOS a ČMKOS.

Vyjednávací týmy:

Odbory Bosch Jihlava

Odbory KOVO 2

Odbory Unios

Melichar Tadeáš

Bence Roman

Vlček Miloš

Nesměrák Petr

Marek Jiří

Bučková Vlasta

Bednář Petr

Sláma Radek

Štefka Josef

Šlechta Libor

Denemarek Petr

Gregar Pavel

Diviak Kamil

Jilečková Renata

Kopeček Ondřej

Jaitnerová Eva

Blažek Martin

Tesař Aleš

 

Přidáno 23. 8. 2023, autor: Roman Bence