Srovnání valorizace mezd ve Škodovce s JhP

Srovnání valorizace mezd ve Škodovce s JhP

info srovnání PDF zde                                                                                                     

 

Informace KOVO II                      

          Přidání mezd ve Škodě Auto ve srovnání s přidáním mezd v JhP

 

Gratulujeme odborářům ve Škodě auto  za výborný výsledek Kolektivního vyjednávání, který nepochybně zohledňuje jejich rekordní hospodářské výsledky, kompenzuje inflaci a je dosažen za drtivé podpory 95% zaměstnanců, kteří jsou v odborech.

Protože se na nás obrací zaměstnanci s dotazy na srovnání přidání mezd ve škodovce a u nás, tak se pokusím alespoň některé věci srovnat.

 

Až 100 tisíc jednorázový bonus (u nás výsledky hospodaření) není výrazně jiný, než byl bonus ve Škodě Auto v předchozích letech, takže tam nějaký výrazný nárůst není možné hledat.  Průměrná mzda ve Škodě Auto je již dlouhou dobu o cca 4-5 tisíce větší, než v Bosch Jihlava, je to dáno zejména bonusy, tarifní mzdy mají naopak zejména v dělnických profesích menší jak Bosch Jihlava.  Jejich přidání 5 % do tarifu tedy není určitě větší, než minimálně 2000 Kč, nebo 6 % u nás v Jihlavě.  Dále se kolegové ve Škodovce inspirovali KV u nás v příplatku na noční, který zvedli o 10 Kč na stejných 50 Kč, jako se nám to povedlo dojednat před 3 lety.   Další, kde měli ve Škodovce nárůst je v penzijním připojištění, neuvádí o kolik, ale nebude to nějaká závratná částka a v součtu to je stále méně než 2400Kč, které se nám podařilo v minulosti v Boschi dojednat.

      Dále tu máme předdůchodový program, kde zaměstnanci v kategorii DIR pracují 3 roky před důchodem na půl úvazku za plnou mzdu. Tento předdůchodový program je i u takové firmy, jako je Škoda Auto nedostižná meta, nám se podařilo dojednat příslib jejího prodloužení o další 2 roky

V poslední řadě musím zmínit i ASR (individuální přidání mezd) o něm jsme chtěli dát informaci v příštím týdnu, ale vzhledem k tomu, že už dochází k podepisování přidání tarifních písmen u zaměstnanců, tak tu informaci pro kompletní srovnání uvedu již v této informaci.

Téměř 1/3 všech zaměstnanců Bosch Powertrain Jihlava dnes a v následujících dnech podepisují přidání tarifního písmenka. Pro další cca 1/3 zaměstnanců jsme toto dohodli i v následujícím roce. To je během   2 let téměř 3000 zaměstnanců, kterým se k plošné valorizaci, jednorázového bonusu, navýšení cafeterie ještě opět jen díky odborům zvedne individuálně mzda.

 

Věřím, že se mi podařilo vám v krátkosti srovnat KV v Bosch Jihlava a ve Škodě Auto. Je obtížné srovnávat 2 firmy, které mají výrazně jiné hospodářské výsledky a úplně jinou mzdovou strukturu.  Přesto se nám dlouhodobě daří držet s odboráři ze Škody Auto krok za což bych chtěl zejména členům odborů poděkovat.

 

                                                                                                                                                                                                                                             Za odbory KOVO II, Roman Bence

 

Přidáno 2. 2. 2024, autor: Roman Bence