Prémie za výsledek firmy 2 část


ve výplatě za měsíc listopad (výplatní termín 9.12.2022) bude vyplacena druhá záloha Prémie za výsledky firmy za rok 2022 ve výši 0,63 násobku měsíční tarifní mzdy


Druhá záloha bude vyplacena každému zaměstnanci, který byl k 30.11.2022 zaměstnancem JhP a jehož pracovní poměr u firmy trval alespoň 6 celých kalendářních měsíců. Zaměstnanci, kteří nastoupili nejpozději 1. pracovní den v červnu, budou do výplaty této druhé zálohy zahrnuti. Základem pro výpočet výše druhé zálohy prémie bude výše průměrné měsíční tarifní mzdy za období 1.1.-30.11.2022. Další podmínky výplaty prémie za výsledky firmy, včetně vlivu odpracované doby, naleznete ve Mzdovém předpisu.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na příslušnou mzdovou účetní, která Vám systematiku výpočtu detailně vysvětlí.

Chceme upozornit, že druhá záloha bude vyplacena na základě předběžných výsledků na letošní rok. Finální výsledky budou známy v březnu příštího roku. Nelze proto nyní říci, zda a v jaké výši bude případný doplatek prémie za celý rok 2022.

Děkujeme Vám za Vaše úsilí při plnění úkolů v roce 2022.

Přidáno 2. 12. 2022, autor: Roman Bence