Reakce na „kolegy“ z Prolibertate ohledně odstupného

Reakce na „kolegy“ z Prolibertate ohledně odstupného

PDF info zde

Reakce na „kolegy“ z Prolibertate ohledně odstupného

Zástupci odborové organizace Prolibertate se opět snaží vzbudit u zaměstnanců dojem, jak oni bojují za zaměstnance na rozdíl od ostatních ZO. Pan Nielsen (nadřízený pana Fouse) se ihned po Kolektivním vyjednávání, úspěšným Kolektivním vyjednáváním chlubil i veřejně. Že zásluha jejich zástupců je minimální je jiná věc, nicméně samotný výsledek Kolektivního vyjednávání chválil a pokládal jednání za úspěšné.

 Jeho podřízení, zástupci ZO ve firmě Bosch Jihlava spoustu věcí doteď nepochopili a díky tomu nepochopení potom píšou hlouposti, nebo možná jen úmyslně matou zaměstnance.

Teď k jejich poslední informaci o tom, jak Prolibertáte údajně chtělo 24 měsíců odstupného a ostatní odboráři to nechtěli.

  Prolibertáte šlo do Kolektivního vyjednávání v celkovém úhrnu s cca 50% navýšení mzdových prostředků. Ve 3 kole Kolektivního vyjednávání, kdy bylo k jednání přizváno i Prolibertáte jasně a před všemi ( cca 12 odborářů ze 3 ZO, ředitel JhP a vedoucí HRL) jejich předseda Fous prohlásil, že moc dobře ví, že jejich požadavky jsou přestřelené a jejich priorita je jen přidání do tarifů a KPD. Všechny ostatní body tímto prohlášením fakticky odstřelil.

Teď k možnosti dohodnout vyšší odstupné:

V současné době je JhP i v rámci celého Bosche velice perspektivní závod. Navíc i díky tlaku kováckých odborů v minulosti na to, abychom nebyli jen dieselový závod dostalo JhP i jiné produkty, včetně komponentů pro elektromobily.

Pokud bychom v současné době dohadovali například 24leté odstupné, tak by to bylo za cenu bolestivých ústupků v Kolektivním vyjednávání.  Jen opravdu naivní jedinec si může myslet, že je možné dohodnout větší přidání do mezd, a ještě k tomu velké odstupné. Takové odstupné je možné dohodnout v době, kdy bude jasné, že JhP nemá budoucnost. Díky náročnosti výroby, specifickým požadavkům zákazníků i na lokalitu, z které budou například čerpadlo odebírat, budeme případné utlumení výroby vědět v dostatečném předstihu. Pak se samozřejmě změní i priority a možnosti odborů a odstupné může raketově růst. Toto jsme jako OS KOVO v minulosti úspěšně předvedli v několika firmách.

 Zástupci Prolibertáte toto velice rychle pochopili, a proto požadavek na odstupné bez problému stáhli.

Teď se jen „kolegové“ z Prolibertáte snaží zalíbit zaměstnancům a obhájit před nimi své nereálné a nedosažitelné sliby.

Rozumím, že pro některé je příjemnější věřit pohádkám Prolibertáte o tom, jak by mohlo být lépe. Výsledek to ale lepší nepřinese, jen místo aby jste měli radost z dobrého Kolektivního vyjednávání, tak budete naštvaní, že mohlo být lépe.

Závěrem a neberte to prosím jako strašení. Dnes ohlásila firma Continental propouštění 7500 zaměstnanců z důvodu posílení konkurenceschopnosti. Je to již několikátá firma v autoprůmyslu během cca půl roku. Nežijeme v nějaké ochranné bublině, propouštět bude i firma Bosch. V současné době máme poměrně velkou míru jistoty, že to ale nebude v Jihlavě.

Příští týden se sejdou na Vysočině zástupci autoprůmyslu v ČR. Kováci ze všech významných českých firem budou jednat se zástupci zaměstnavatelů o budoucnosti autoprůmyslu v Evropě a zejména v ČR.  Za Jihlavu na tomto jednání budeme informovat mimo jiné o tom, že Bosch Jihlava, přes všechny překážky, které nám EU a naše vláda klade, budoucnost má.

Děkuji členům ZO za podporu

                                                                                                                                                                                                                                             Za odbory KOVO II, Roman Bence

Přidáno 15. 2. 2024, autor: Roman Bence