Kolektivní vyjednávání 1 kolo

Kolektivní vyjednávání 1 kolo

Kolektivní vyjednávání na rok 2024

 

 

Dnes 5.9. 2023 proběhlo první jednání zástupců odborových organizací sdružených v ČMKOS (KOVO a UNIOS) s vedením závodu.

 

Jednání předcházelo celodenní jednání výborů a příprava organizací OS KOVO a UNIOS, na kterých jsme se dohodli na společném postupu v jednání o Kolektivní smlouvě na rok 2024.  Jako podklad k tomuto jednání jsme si nechali externí nezávislou společností vypracovat ekonomickou a finanční analýzu JhP.

Podrobně jsme na jednání probrali jednotlivé body z požadavků odborových organizací s tím, že náš návrh vychází z vysoké inflace v posledních 3 letech. Ta způsobila pokles reálných mezd zaměstnanců a výrazné zhoršení životní úrovně nás všech. Dalšími hlavními argumenty jsou vysoká produktivita jihlavského závodu a špičková kvalita práce a produktů. V neposlední řadě jsme poukazovali na náročné směnové modely, které nejsou „Stvořeny pro život“.

 

Zaměstnavatel nám předložil své argumenty, které z jeho pohledu vylučují výrazné navýšení mezd v roce 2024. Důvod je údajně ten, že návrh odborů KOVO a UNIOS ohrožuje budoucnost jihlavského závodu v rámci jeho konkurenceschopnosti.

 Pan ředitel Carle v argumentaci mimo jiné řekl, že:“…chce přidat více technikům, bez nichž se nevyrobí ani kus.“ načež jsme důrazně upozornili, že jediný kus by nevyrobil ani bez dělníků. Takovéto separování odmítáme.

 

Na tomto jednání nedošlo k dohodě nad žádným z bodů návrhu odborů KOVO a UNIOS. Zaměstnavatel na příštím jednání představí svůj návrh, který jak pevně věříme, se nebude příliš vzdalovat od požadavků odborů KOVO a UNIOS.

 

Děkujeme všem zaměstnancům za podporu a podněty do jednání. Je na čase, aby v této pro občany ČR náročné době zaměstnavatelé výrazně více zaplatili lidskou práci. I ve firmě Bosch Jihlava, kde máme vyšší mzdy, než jsou u většiny zaměstnavatelů na Vysočině, nedosahuje výše naší průměrné mzdy minimální mzdy v Německu. A kdo jiný má pořádně přidat na mzdách než ti nejsilnější hráči na trhu.

Přidáno 5. 9. 2023, autor: Roman Bence